DVC00312Machines periodiek laten keuren door een deskundige is verplicht volgens de Arbowet uit 1998, art 7.4a lid 3. Deze verplichting geldt voor bedrijven, als eigenaar van machines en werktuigen. Om er voor te zorgen dat u aan uw wettelijke verplichtingen kunt voldoen, heeft het Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven (COM) een keurmerk in het leven geroepen: COM-keur. Deze “APK” is begonnen met landbouw- en tuin- en parkmachines, maar is uitgegroeid tot een volwaardige APK voor al uw arbeidsmiddelen.
Wat u daarmee bereikt? Veilige machines, voor uzelf én voor uw personeel.
 
Bij het jaarlijks keuren van de machines kunt u eenvoudig besparen op de kosten van onderhoud en reparatie. Want kleine gebreken worden snel vastgesteld en noodzakelijk onderhoud direct uitgevoerd. Dat verhoogt de duurzaamheid en als vanzelfsprekend ook de veiligheid van uw machines. Na afloop van de keuring(en) krijgt u één keuringsrapport met de bevindingen van de keuring(en). 
 
UW VOORDELEN
Wanneer u uw materieel laat keuren door ons als een gecertificeerd
VCA - Keuringsbedrijf biedt dit u de volgende voordelen:
- aantoonbare deskundigheid;
- vertrouwen van de arbeidsinspectie;
- onafhankelijkheid van de keuring;
- duidelijke afspraken;
- aantoonbaar gedragen verantwoordelijkheid bij ongevallen;
- directe signalering van gevaarlijke situaties
- duidelijke rapportage